diplomski rad
Zbrinjavanje komunalnog otpada u otkopanom dijelu ležišta ugljena Table kod Livna
diplomski rad

Jakov Nanjara (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine