diplomski rad
Terminska i opcijska tržišta ugljikovodika
diplomski rad

Ante Nosić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo