diplomski rad
Primjena čeličnih sidara pri stablilizaciji iskopa u stijenskim masama
diplomski rad

Zlatko Topić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku