diplomski rad
Seizmički utjecaji miniranja prilikom iskopa miniranjem kanala usisnog cjevovoda hotela Marjan
diplomski rad

Josip Župan (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku