diplomski rad
Uređaji za hermetiziranje ušća bušotine - preventeri
diplomski rad

Vanja Petranović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo