diplomski rad
Arheometrija grafitirane keramike latenske kulture na području Slavonije
diplomski rad

Kristijan Bakarić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine