diplomski rad
Utjecaj prirodne depresije na vjetrene parametre jame Sv. Barbara u Rudama
diplomski rad

Luka Mrvoš (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku