diplomski rad
Geološki i hidrogeološki odnosi šireg područja odlagališta otpada "Bikarac" - Šibenik
diplomski rad

Lana Fundurulja (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo