diplomski rad
Utjecaj kuta zaoštrenja vrha radnog alata hidrauličnog čekića na energetsku učinkovitost razrušavanja stijena
diplomski rad

Tomislav Čop (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku