diplomski rad
Geotehnički istražni radovi za potrebe gradnje male hidroelektrane na Ilovcu
diplomski rad

Maja Hren (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo