diplomski rad
Trodimenzionalna seizmička interpretacija naftnog i plinskog polja Stružeca uporabom programskog paketa Petrela
diplomski rad

Stipica Brnada (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja