diplomski rad
Dijagenetske promjene u evaporitima ležišta Kosovo polje, Knin
diplomski rad

Anita Kulušić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine