diplomski rad
Litostratigrafski odnosi u podinskim i krovinskim naslagama boksitonosnog područja "Crvene stijene" (Jajce, BIH)
diplomski rad

Ante Vlakić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo