diplomski rad
Prikupljanje i obrada podataka o diskontinuitetima potrebnih za procjenu hidrogeoloških parametara stijenskih masa
diplomski rad

Nikolina Bralić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku