diplomski rad
Određivanje debljine marinskog sedimenta kod izgradnje kontejnerskog terminala u luci Gaženica u Zadru
diplomski rad

Ivan Sever (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku