diplomski rad
Mineraloške i sedimentološke karakteristike željezove rude u povijesnom rudniku Kotlenice
diplomski rad

Filip Presečki (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine