diplomski rad
Model istraživanja mineralnih sirovina u funkciji moguće eksploatacije
diplomski rad

Ante Bečić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku