diplomski rad
Laboratorijsko ispitivanje koeficijenta propusnosti bentonitne gline
diplomski rad

Petra Brlek (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku