diplomski rad
Eksploatacija i uporaba kremenog pijeska u Republici Hrvatskoj
diplomski rad

Tomislav Bungić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku