diplomski rad
Proizvodnja sintetičkih goriva iz energetskih mineralnih sirovina
diplomski rad

Nataša Klipić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku