diplomski rad
Istraživanje mogućnosti površinske eksploatacije gipsa strojevima za kontinuirani iskop
diplomski rad

Marija Macenić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku