diplomski rad
Koncept razvoja rudarskih radova na ležištima arhitektonsko-građevnog kamena složene geološke građe
diplomski rad

Stipo Mandić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku