diplomski rad
Primjena statičkog piezo-penetrometra (CPTU) za geotehničku karakterizaciju mekanih sedimenata delte Neretve
diplomski rad

Renato Zagorščak (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku