diplomski rad
Hidrološke značajke crpilišta Đurđenovac
diplomski rad

Mirna Kilić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo