diplomski rad
Geološka i hidrogeološka istraživanja na području crpilišta "Gaza I" u Karlovcu
diplomski rad

Kristijan Kolaković (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo