diplomski rad
Zaštita podzemne vode na lokaciji crpilišta "Garešnica"
diplomski rad

Tomislav Presečan (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo