diplomski rad
Hrvatsko tržište plina i poslovna strategija operatora transporta i operatora tržišta
diplomski rad

Nina Dudaš (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo