diplomski rad
Pridobivanje koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Republici Hrvatskoj
diplomski rad

Martina Martinović (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo