diplomski rad
Metode ekonomske regulacije cijene plina u Europskoj uniji s osvrtom na Republiku Hrvatsku
diplomski rad

Andreja Matković (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo