diplomski rad
Kartiranje ležišta ugljikovodika metodom umjetnih neuronskih mreža
diplomski rad

Marijan Šapina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo