diplomski rad
Modeliranje istražnih radova i površinskog kopa na ležištu arhitektonsko-građevnog kamena "Veliki Pomet"
diplomski rad

Stipe Plećaš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku