diplomski rad
Mineraloške i geokemijske značajke tala u okolici jezera Kuti
diplomski rad

Jura Banfić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine