diplomski rad
Sezonske zalihe podzemnih voda na području vodnog tijela istočna Slavonija u slivu Drave
diplomski rad

Anđela Magaš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo