diplomski rad
Eksploatacija i upotreba ciglarske gline u Republici Hrvatskoj
diplomski rad

Ivan Kovačević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku