diplomski rad
Hidrogeološke i hidrokemijske značajke vodnog tijela Sliv Sutle i Krapine
diplomski rad

Kristijan Horžić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo