diplomski rad
Uloga minerala glina u aktiviranju klizišta Kostanjek
diplomski rad

Ines Štimac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine