diplomski rad
Strukturna analiza i interpretacija tektonske evolucije istočnog dijela Savske depresije
diplomski rad

David Rukavina (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo