diplomski rad
Usporedna analiza hrvatske i slovenske rudarske legislative
diplomski rad

Antonio Šibalić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku