diplomski rad
Vizualizacija užeg područja crpilišta Velika Gorica izradom 3D hidrogeološkog modela
diplomski rad

Barbara Genzić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo