diplomski rad
Odabir i određivanje težinskog udjela parametara za potrebe određivanja indeksa kakvoće vode
diplomski rad

Viktorija Kojundžić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo