diplomski rad
Magnetni susceptibilitet tala razvijenih na karbonatnim stijenama južne Dalmacije
diplomski rad

Adrian Špehar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine