diplomski rad
Funkcije energetskog regulatora i zadaće Agencije za suradnju energetskih regulatornih tijela (ACER)
diplomski rad

Ami Kaoudahhan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo