diplomski rad
Mikrostrukturne karakteristike permo-trijaskih mikrobijalnih karbonatnih naslaga
diplomski rad

Luka Brković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine