diplomski rad
Kemizam podzemnih voda crpilišta Ivanščak u Koprivnici
diplomski rad

Filip Brletić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo