diplomski rad
Izrada karata prosječnih godišnjih koncentracija nitrata pomoću metoda interpolacije za priljevno područje "Mala Mlaka"
diplomski rad

Luka Bumbak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo