Rad nije dostupan
disertacija
Održivi razvoj rudarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj
doktorski rad

Andrija Mikulić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet