diplomski rad
Primjena seizmičkih atributa u procjeni ležišnih značajki plinskog polja Katarina
diplomski rad

Alan Turk (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja