diplomski rad
Geomatematička analiza podataka pirolize površinskih uzoraka gornjojurskih naslaga područja Like i Dalmacije
diplomski rad

Nikolina Račić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo