diplomski rad
Facijesna i kemostratigrafska definicija granice perm-trijas na Velebitu
diplomski rad

Ivan Jazvac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine