diplomski rad
Analiza naprezanja i deformacija na primjeru građevne jame Velikogorička
diplomski rad

Fran Stopić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku